ส่งข้อความถึงเรา

Thaicabling.com เป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัท ไอบีซี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้าน IT มากกว่า 12 ปี ซึ่งให้บริการในด้านการติดตั้ง ออกแบบระบบ network ระบบServer ระบบ Security ต่างๆ รวมถึง การให้บริการทางด้าน Web Application ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ibc.co.th